Društvene mreže

Banat Info

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE JEDNOG IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SEČANj

Prosledi novost:

Opštinska uprava opštine Sečanj, na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-dr.zakon, 86/2019-dr.zakon, 95/2018-dr.zakon i 157/2020-dr.zakon), člana 11. i 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“, broj 95/2016), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti na novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava broj: 112-7921/2021, Rešenja o potrebi popunjavanja izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Sečanj doneto od strane načelnika Opštinske uprave opštine Sečanj broj 02-262/2021-VI od 13.09.2021. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE JEDNOG IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SEČANj

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Opštinska uprava opštine Sečanj, u Sečnju, ulica Vožda Karađorđa 57.

II Radno mesto koje se popunjava i to:

Poslovi protokola i odnosa sa javnošću, viši referent, 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta:

-obavlja poslove prijema gostiju kod predsednika opštine, zamenika predsednika,
-načelnika Opštinske uprave, predsednika Skupštine opštine i pomoćnika
-dostavlja predsedniku opštine, zameniku predsednika, predsedniku Skupštine opštine i načelniku Opštinske uprave presek i analize aktuelnih i tekućih informacija;
-objavljuje informacije za javnost koje mu daju prethodno navedena lica;
-po nalogu ostvaruje i inicira saradnju sa preduzećima i ustanovama i stara se da sistem komunikacija sa javnošću bude na kvalitetnom nivou;
-obavlja poslove vezane za organizaciju konferencija za novinare;
-organizuje manifestacije i prijeme u okviru delokruga rada predsednika opštine, zamenika predsednika, predsednika Skupštine opštine Sečanj i načelnika Opštinske uprave;
-učestvuje u izradi i ažuriranju Informatora o radu opštinskih organa
-učestvuje u izradi zbirke podataka o ličnosti „Evidencija zaposlenih“ i postupa po zahtevima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
-obavlja i druge poslove po nalogu predsednika opštine, predsednika Skupštine opštine, zamenika predsednika opštine i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ili gimnazija, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Prosledi novost:
Click to comment

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.